Huan chuong 3
Co TLD
images/khoanh/thum_15922095260.jpg
NMCB 2

VRG chia cổ tức 1.200 tỷ đồng năm 2023

Ngày đăng: 21-06-2024

Ngày 17/6, VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và VRG tặng hoa chúc mừng 2 thành viên HĐQT VRG và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 mới được bầu bổ sung

 

Tham dự đại hội có ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các ông, bà đại diện cho các Vụ, Viện của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các bộ ngành, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; HĐQT VRG, Ban TGĐ và các cổ đông.

 

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT VRG; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát VRG năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

 

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG (bên trái) và ông Lê Thanh Hưng – TV HĐQT, TGĐ VRG tặng hoa ông Đỗ Khắc Thăng

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ VRG (giữ chức TV HĐQT VRG) và ông Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP.HCM (giữ chức TV HĐQT độc lập VRG).

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Đỗ Khắc Thăng nghỉ hưu theo chế độ và bầu ông Phạm Văn Hỏi Em – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán VRG giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023, ông Lê Thanh Hưng – TV HĐQT, TGĐ VRG cho biết: “Năm 2023 vừa qua tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng bởi giá mủ cao su duy trì ở mức thấp và giảm mạnh (giá mủ cao su bình quân năm 2023 đạt 30,49 triệu đồng/tấn, giảm 6,55 triệu đồng/tấn so với giá bán kế hoạch). Tuy nhiên, việc chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của các cấp Lãnh đạo từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên quyết tâm, nỗ lực với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, thích ứng với khó khăn và sự chung sức đồng lòng của toàn thể CB.CNV LĐ Tập đoàn đã đạt được những kết quả khá toàn diện các mặt hoạt động và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD so với kế hoạch được giao, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”.

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG báo cáo tại đại hội

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 24.699 tỷ đồng (bằng 101,9% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỷ đồng (bằng 100,3% kế hoạch). Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.980 tỷ đồng và 1.433 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 104,9% và 102,7%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 3%/vốn điều lệ, tương ứng 1.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TV HĐQT, TGĐ VRG báo cáo tại đại hội

Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, những thay đổi bất lợi về thời tiết, lãi suất và các yếu tố chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá thị trường của cao su và gỗ chưa có chuyển biến tích cực so với năm 2023… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. VRG quyết tâm kiên định phát triển bền vững trên ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD đề ra.

 

Ông Hà Văn Khương – TV HĐQT VRG báo cáo tại đại hội

VRG xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 như sau: Doanh thu và thu nhập khác 24.999 tỷ đồng (bằng 101,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng (bằng 102% so với năm 2023); nộp ngân sách Nhà nước 3.437 tỷ đồng (bằng 100,9% so với năm 2023). Chỉ tiêu SXKD riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn: Doanh thu và thu nhập khác 3.988 tỷ đồng (bằng 100,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 1.454 tỷ đồng (bằng 101,5% so với năm 2023); nộp ngân sách Nhà nước 1.454 tỷ đồng (bằng 103,5% so với năm 2023).

Ông Đỗ Khắc Thăng – Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn báo cáo tại đại hội

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 và giá trị truyền thống 95 năm ngành cao su Việt Nam, HĐQT và Ban TGĐ Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất. Bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu Nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của Tập đoàn bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống, để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quang cảnh đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhận định: “Như Ủy ban đã có ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường VRG tổ chức vào ngày 29/3, kết quả năm 2023 đã thể hiện rõ sự quyết tâm và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả của Ban Lãnh đạo VRG, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể NLĐ toàn Tập đoàn; sự phối hợp chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau giữa các Nhóm người đại diện vốn nhà nước, HĐQT, Ban TGĐ, đại diện nhóm cổ đông để cùng phát huy lợi thế, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ lợi ích vì sự phát triển của Tập đoàn”.

Ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại đại hội

 

“Phát huy kết quả đạt được và giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, VRG tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách; tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn – phát triển vốn Nhà nước. Từ đó, ngày càng nâng cao vị thế, vai trò dẫn dắt và sự đóng góp của Tập đoàn đầu ngành nông nghiệp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của các khu vực và của từng địa phương, đúng như mong muốn và các chỉ đạo của Thủ tướng đối với các doanh nghiệp thuộc Ủy ban” – ông Đỗ Hữu Huy, nhấn mạnh.

 

Quang cảnh đại hội

 

“Tôi tin tưởng rằng, bằng những bài học từ thực tiễn, bằng kinh nghiệm đúc rút được trong những năm qua, bằng sự năng động sáng tạo trong công tác điều hành quản lý, bằng tình yêu ngành, yêu nghề, Ban Lãnh đạo cùng tập thể NLĐ Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và phát triển của ngành để nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Với trách nhiệm là cơ quan chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong thời gian tới” – ông Đỗ Hữu Huy, nhắn nhủ.

 

Quang cảnh đại hội

 

Bà Phan Thị Vành Khuyên – Phó Ban Tổ chức Cán bộ VRG, Thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội

http://tapchicaosu.vn/2024/06/17/vrg-chia-co-tuc-1-200-ty-dong-nam-2023/

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

VRG thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes

VRG thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes

Ngày đăng: 02-07-202475
Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc

Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc

Ngày đăng: 12-06-202461
Khai mạc Hội thao ngành cao su Việt Nam

Khai mạc Hội thao ngành cao su Việt Nam

Ngày đăng: 08-05-2024110
Vinh danh 233 Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú

Vinh danh 233 Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú

Ngày đăng: 04-05-202490
Sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam

Ngày đăng: 03-05-202478
VRG phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt 24.999 tỷ đồng

VRG phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt 24.999 tỷ đồng

Ngày đăng: 03-04-2024101
Cao su bền vững – xu thế của thời đại

Cao su bền vững – xu thế của thời đại

Ngày đăng: 21-03-2024107
Sáng kiến giúp doanh nghiệp vượt khó

Sáng kiến giúp doanh nghiệp vượt khó

Ngày đăng: 19-03-2024144
back-to-top