Huan chuong 3
Co TLD
images/khoanh/thum_15922095260.jpg
NMCB 2

ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2023-2028): Nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn

Ngày đăng: 04-12-2023

Tổng Bí thư đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên - lao động trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, tác động đến việc làm, thu nhập của người lao động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Sáng 2-12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào và khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Vượt khó, sáng tạo, hướng về cơ sở

Tổng Bí thư nêu rõ: "Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng hiện nay, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Theo Tổng Bí thư, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, quyết liệt duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập, giảm thiểu khó khăn cho người lao động (NLĐ). Ngày 12-6-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, tạo cơ sở chính trị vững chắc để tổ chức Công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Quán triệt các Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn đã vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Tổng Bí thư đánh giá các hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, mở rộng và đầu tư nhiều hơn cho khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước; tập trung vào hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp Công đoàn tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong lòng đoàn viên, NLĐ, nhất là trong thời điểm cả nước chống chọi với dịch COVID-19. Mô hình tổ chức bộ máy của Công đoàn ngày càng được hoàn thiện; chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từng bước được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư còn nêu ra những mặt hạn chế mà tổ chức Công đoàn cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có mặt chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động. Một bộ phận cán bộ Công đoàn còn thiếu sâu sát, năng lực hạn chế, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm nên không nắm được tâm tư, nguyện vọng và không phát huy đầy đủ vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội Ảnh: HỮU HƯNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội Ảnh: HỮU HƯNG

Về chất lượng đội ngũ CN, NLĐ, Tổng Bí thư cho rằng có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Không ít đoàn viên, NLĐ có trình độ nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở chưa tương xứng với sự phát triển của DN và NLĐ, nhất là khu vực DN ngoài nhà nước. Tổng Bí thư cho biết: "Nhiều nơi chất lượng đoàn viên chưa cao, nhất là về nhận thức chính trị; cá biệt còn một số bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Theo Tổng Bí thư, những tồn tại, hạn chế trên đây có trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công đoàn. Do đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cần quan tâm thảo luận, phân tích kỹ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục cho bằng được trong nhiệm kỳ này.

Hạt nhân tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động

Gợi mở một số vấn đề để đại hội xem xét, quyết định, Tổng Bí thư nhấn mạnh hoạt động của Công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng. Công đoàn cần tích cực phối hợp với Nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ.

Trong quá trình tổ chức hoạt động, Công đoàn phải phát huy quyền làm chủ của NLĐ, hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. "Làm sao để tổ chức Công đoàn các cấp thực sự là hạt nhân tập hợp, đoàn kết giai cấp CN và NLĐ trong cả nước" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tổng Bí thư yêu cầu Công đoàn phải giúp mỗi đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, chế độ, giai cấp, tổ chức Công đoàn, về trách nhiệm công dân; không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua… để đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, DN và đất nước; từ đó nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình. Công đoàn các cấp cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, chia sẻ với đoàn viên, NLĐ.

Nhấn mạnh việc các cấp Công đoàn phải khẳng định được vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ Công đoàn phải luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: NLĐ vào tổ chức Công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì? Đằng sau câu hỏi này phải là những nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn để thực sự mang lại quyền lợi, niềm tin cho NLĐ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, tác động đến việc làm, thu nhập của NLĐ, Tổng Bí thư đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn; tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên, NLĐ.

Theo Tổng Bí thư, việc chăm lo phải thiết thực, từ bữa ăn, giấc ngủ đến hiểu rõ niềm vui, nỗi buồn của NLĐ và gia đình họ. Vai trò đại diện của Công đoàn thể hiện rõ ràng nhất khi kịp thời chuyển tải mong muốn, bức xúc của NLĐ về điều kiện làm việc, nhà ở, y tế, phúc lợi; hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, không để các phần tử xấu kích động CN làm việc trái pháp luật. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình DN, nhu cầu, nguyện vọng của CN, NLĐ và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Công đoàn phải phát huy, làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý với đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với hình thức phù hợp. 

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để bổ sung và cụ thể hóa vào nghị quyết nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp CN, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp CN và NLĐ cả nước, góp phần xây dựng giai cấp CN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, đại hội sẽ tập trung cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Giai cấp CN và tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII Ảnh: HỮU HƯNG

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII Ảnh: HỮU HƯNG

TIN TỨC LIÊN QUAN

Công đoàn Cao su Sa Thầy sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Công đoàn Cao su Sa Thầy sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Ngày đăng: 19-07-202431
Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Ngày đăng: 28-12-2023158
CÔNG ĐOÀN CAO SU SA THẦY THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN CAO SU SA THẦY THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 13-10-2023204
Hơn 6.300 sáng kiến, làm lợi gần 230 tỷ đồng trong ngành cao su

Hơn 6.300 sáng kiến, làm lợi gần 230 tỷ đồng trong ngành cao su

Ngày đăng: 28-09-2023211
Ông Huỳnh Kim Nhựt tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam

Ông Huỳnh Kim Nhựt tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam

Ngày đăng: 05-09-2023185
Cao su Sa Thầy tuyên dương 122 học sinh xuất sắc trong học tập

Cao su Sa Thầy tuyên dương 122 học sinh xuất sắc trong học tập

Ngày đăng: 29-08-2023304
Phát động hưởng ứng Giải

Phát động hưởng ứng Giải "Chạy bộ online" kỷ niệm 5 năm ngày thành lập UB QLV NN tại DN

Ngày đăng: 18-08-2023159
Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 27-07-2023120
back-to-top