Huan chuong 3
HCLĐ hang 3
Co TLD
images/khoanh/thum_15922095260.jpg
NMCB 2

Cử tri kiến nghị tách quy định tuổi hưởng lương hưu giữa khối sản xuất và hành chính sự nghiệp

Ngày đăng: 19-09-2023

Cử tri các địa phương kiến nghị tách quy định độ tuổi hưởng lương hưu của nhóm đối tượng là công chức, viên chức, lao động khối hành chính - sự nghiệp với nhóm đối tượng lao động khối sản xuất, kinh doanh, cho phép nhóm này được nghỉ hưu ở tuổi 55 với nữ, 60 với nam...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các địa phương liên quan đến tuổi nghỉ hưu và chính sách hưu trí.

ĐỀ XUẤT THÊM MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGHỈ HƯU SỚM

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Long An, và Tiền Giang về việc kiến nghị xem xét giảm tuổi nghỉ hưu xuống 55 đối với nữ và 60 đối với nam cho các công nhân lao động trực tiếp tại các khu công nghiệp, làm các công việc nặng nhọc, độc hại.

Đồng thời, cho phép một số ngành nghề đặc thù nghỉ hưu sớm như giáo viên mầm non, người làm công việc quản lý, bảo vệ rừng...nhằm hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần, và người lao động có cơ hội nhận lương hưu để trang trải cuộc sống khi về già.

Cử tri các tỉnh cũng đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng tách quy định độ tuổi hưởng lương hưu của nhóm đối tượng là công chức, viên chức, lao động khối hành chính - sự nghiệp với nhóm đối tượng người lao động khối sản xuất, kinh doanh.

Cử tri cho rằng, thực tế hiện nay, điều kiện lao động của công nhân lao động có mức độ nặng nhọc hơn, dẫn đến việc suy giảm sức khỏe lao động nhanh hơn; còn đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục, nhất là giáo viên mầm non đòi hỏi sự trẻ khỏe để chăm sóc các cháu tốt hơn.

Việc thực hiện tuổi hưởng lương hưu theo tuổi nghỉ hưu quy định tại Bộ luật Lao động (tăng dần theo lộ trình đến mốc nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi) đối với người lao động trong các doanh nghiệp và giáo viên rất bất hợp lý.

Đa số người lao động sẽ không thể làm việc đến khi đủ tuổi nghỉ hưu mà sẽ phải nghỉ trước tuổi và bị trừ ý lệ hưởng lương hưu (mỗi năm bị trừ 2% gây thiệt thòi lớn cho người lao động).

XEM XÉT SỬA ĐỔI DANH MỤC NGHỀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI ĐƯỢC NGHỈ HƯU SỚM 

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết chế độ hưu trí hay được gọi là chế độ tuổi già, là một trong các chế độ của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng cho người lao động khi về già (đến tuổi nghỉ hưu).

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động để được hưởng lương hưu hằng tháng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện về tuổi đời và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo hài hòa, cân đối giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, từ đó bảo đảm cân đối và bền vững lâu dài của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được thảo luận, thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Quốc hội đã thống nhất ban hành Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó Điều 169 và Điều 219 quy định về tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được trao đổi, thảo luận, đánh giá một cách kỹ lưỡng, tổng thể các mặt có liên quan.

Vì vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, hay điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, mà được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Bên cạnh đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng đã xem xét tính đến các yếu tố về tính chất, loại hình lao động và sức khỏe của người lao động, đối với những người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời, có xem xét đến yếu tố làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc những người lao động sức khỏe yếu (bị suy giảm khả năng lao động), thì cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

Các nhóm đối tượng trên sẽ được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi hoặc 10 tuổi tùy từng trường hợp.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Từ đó, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, trong đó có việc làm cơ sở xét điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động.

(ThVnEconomy

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng thăm và làm việc với các công ty Tây Nguyên

Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng thăm và làm việc với các công ty Tây Nguyên

Ngày đăng: 22-02-202433
Xuất khẩu cao su vẫn phụ thuộc vào độ hấp thụ của thị trường Trung Quốc

Xuất khẩu cao su vẫn phụ thuộc vào độ hấp thụ của thị trường Trung Quốc

Ngày đăng: 21-02-20244
Những sự kiện – hoạt động nổi bật của VRG năm 2023

Những sự kiện – hoạt động nổi bật của VRG năm 2023

Ngày đăng: 06-02-202443
VRG đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3% trở lên trong năm 2024

VRG đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3% trở lên trong năm 2024

Ngày đăng: 26-12-202377
Làm việc nhiều giờ hay làm việc thông minh?

Làm việc nhiều giờ hay làm việc thông minh?

Ngày đăng: 11-12-202378
Hiệp hội Cao su Việt Nam đề xuất một loạt khó khăn cần tháo gỡ

Hiệp hội Cao su Việt Nam đề xuất một loạt khó khăn cần tháo gỡ

Ngày đăng: 15-11-2023154
Vững lòng “về đích”

Vững lòng “về đích”

Ngày đăng: 10-11-2023142
Bàn tay vàng của xứ cao su biên giới Bắc Tây Nguyên

Bàn tay vàng của xứ cao su biên giới Bắc Tây Nguyên

Ngày đăng: 19-10-2023223
back-to-top