Huan chuong 3
Co TLD
images/khoanh/thum_15922095260.jpg
NMCB 2
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-CSVN ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các cổ đông sáng lập gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và các Công ty TNHH MTV Cao su: Mang Yang, Chư Păh, Kon Tum.

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, phòng CMNV (TCLĐ, HC QT, TC KT, KHĐT, KTNN, QLCL), đơn vị trực thuộc (NTCS Suối Cát, Suối Đá, Bãi Lau; Đội SXCS Thanh Niên, NMCBM). 

Hiện nay Công ty đang quản lý 5.286 ha; hầu hết diện tích đã đưa vào khai thác; vườn cây của Công ty được trồng trên địa bàn huyện Ia H’ Drai, tỉnh Kon Tum.

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến, kinh doanh cao su thiên nhiên.

Tên giao dịch quốc tế: SA THAY RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SARUCO

Trụ sở chính Công ty: thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H' Drai, tỉnh Kon Tum. 

Văn phòng giao dịch: 380 E, Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Điện thoại: 02603 916 728                             Fax:  02603 916 727                  

Email: caosusathay@gmail.com                   MST: 6100229387

Website: saruco.com.vn

Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng Công thương ViệtNam, Chi nhánh Kon Tum

 

back-to-top